NHỮNG CA KHÚC Huy THỂ HIỆN

  • Hợp âm dạo: [Eb] | [Eb] | [Cm] | [Cm] | [Ab] | [Bb] | [Eb] | [Eb] 1. Là cô gái hay mộng [Eb] mơ Xinh đẹp như tiên giáng trần Người đã khiến tôi thẫn [Cm] thờ Cho ngày qua tôi thẫn thờ Cho tôi nhung nhớ bao [Bb] nhiêu Muốn nói với......

    Nhạc trẻ Disco

    Huy & Tùng Viu