Hợp âm dạo: [Am] | [Am] | [Dm] | [Dm] [C] | [Dm] | [Am] | [Dm][Am] | [Am] Ai [Dm] cấm được tình yêu Ai ép lòng cô liêu Khi lòng còn say nước non tình [A] tứ Ai [Dm] cấm được tình yêu Ai [A] ép lòng cô [Dm] liêu Khi hình......