Hợp âm dạo: [Gm] | [Gm] | [Cm] | [F] [F] | [Eb] | [F] | [F] | [Gm] | [Gm] | [F] [F] | [Eb] | [Eb] | [F] | [F] | [Gm] | [Gm] Anh [Gm] nhớ lúc mới biết yêu lần đầu Tình [Dsus4] ta trong xanh như trang giấy [Gm] trắng Anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp Trong [Bb] đó có hai trái tim kề [Cm] bên Nguyện [F] thề đi chung trên con đường yêu Dẫu thế [Dm] nào ta vẫn ở bên nhau. Trang [Gm] giấy trắng đó đến nay hao gầy Vì......