Intro (Vũ Khanh ver.): [Fm] | [Bbm] | [D#][Fm]  [D#] | [Fm][G#]-[Fm] | [D#]-[Fm] | [D#]-[Fm]  1. Khi em về chừng như sang [G#] đông Trời [Bbm] tháng năm mà nghe lành [D#] lạnh Khi em [Cm] về ngồi nghe biển [Gm] hát Chiều qua [D#] nhanh như em xa [Fm] anh. [D#]......