Intro: [C] | [Gm] | [C] | [F] | [Dm] | [C] | [F] | [Dm] | [Dm] [Gm] | [C] | [F] | [Dm] | [C] | [Am] | [Dm] VER 1: Nắng xuyên qua hiên [Dm] nhà chiều tà em tôi bước [G] qua Dáng ai trong xê [C] tà nàng đội nghiêng......