PHẢI EM LÝ NGỰA Ô

 

Lốc cốc leng keng, lục lạc đồng đen
Dây cương nhuộm thắm
Có phải em là, em là lý ngựa ô
Có phải em là, em là lý ngựa ô.

Thấp thoáng tung bay, bụi mịt mù xa
Theo em ngàn dặm
Anh vẫn mong chờ em là lý ngựa ô
Anh vẫn mong chờ em là lý ngựa ô.

ĐK:
Ngựa ô ô
Nhớ thuở yêu nhau tay anh cầm cán
Thắng nhẹ lấy yên cương ta chở nhau đi
Mà nay Chẳng cần lấy yên cương
Em bỏ ra đi
Bỏ lại cửa Dinh xưa đang buồn đứng trông theo.

Lốc cốc leng keng, lục lạc buồn thiu
Dây cương tuột lỏng
Có phải em là em là lý ngựa ô
Có phải em là em là lý ngựa ô.

Nhớ quá yên cương, bóng ngựa giờ  xa
Chân mây mờ mịt, ném bỏ ưu phiền
Em là là lý ngựa ô, Nhớ mãi trong lòng
Em là lý ngựa ô.

Lốc cốc leng keng, lục lạc đồng đen
Dây cương nhuộm thắm
Có phải em là, em là lý ngựa ô
Có phải em là, em là lý ngựa ô.

Ngựa ô ô phải em ngựa ô ô
Ngựa ô ô nhớ thương ngựa ô ô.


Sheet nhạc bài : PHẢI EM LÝ NGỰA Ô