[G] Có chú chim non nho nhỏ Cất tiếng líu lo như muốn [C] ngỏ Buổi [Am] sáng quanh ta như xao [D] động Như bầu trời xanh ươm ước [G] mơ… Này chú chim ơi cho nhắn [G] gởi Lời hát tin yêu trong trái [C] tim mọi người Cuộc [Am] sống hôm nay......