[Dm] Ơ ơ hờ [F] ơ, [Am7] ơ ơ hờ [Dm] ơ [Dm] Ơ ơ hờ [F] ơ, [Am7] ơ ơ hờ [Dm] ơ Đi suốt cả chiều [Dm] thu Vẫn chưa về tới [F] ngõ, Dùng dằng câu quan [C7sus4] họ Nở tím bờ sông [Dm] Thương Nước vẫn chảy xuôi [Gm7] dòng Chiều......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Chieu_song_Thuong.swf” width=”690″ height=”840″]

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Chieu_song_thuong-sheet_1.swf” width=”690″ height=”840″]