[G] Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trong [D] về Mắt [Am] đượm tình [D7] quê đôi mắt [Am] đượm tình [D] quê [G] Xa xa đoàn thuyền nam buồm [D] căng theo gió xuôi [G] dòng Bỗng [C] trong sương mờ không gian [D] trầm lặng nghe cầu [G] hò......