Quang Nhật

Tên thật : Đào Quang Nhật

Năm sinh : 1985

Thể loại nhạc : Nhạc trẻ

Quốc gia : Việt Nam

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *