• Không tìm thấy hợp âm nào! :(
  • DẠ VŨSáng tác: Ns Tăng Duy Tân

    Intro: [Abm] | [Abm] | [Ebm] | [Ebm] | [Abm] | [Abm] | [Ebm7] | [Ebm7] Verse 1: [Ebm] Khi màn đêm vừa buông, [Abm] mưa vừa tuôn ở trên mái [Ebm7] hiên, em vẫn cứ uống. [Ebm] Sương còn vương hàng trăm nỗi [Abm] đau như kéo em xuống, [B] nơi vực sâu tận…

    Nhạc trẻChưa chọn