Bạn không có bài hát yêu thích nào!
  • Bạn chưa đăng bài hát nào !
  • VẪNSáng tác: 24k.Right

    Sheet nhạc

    VẪN - 24k.Right & Huỳnh Tú Nhịp: 3/4, tempo: 71, điệu: Disco ===== [C] | [C] | [C] | [Bm7] | [B] | [B] | [B]   [Em] Có bàn chân lặng lẽ, [G] Giữa dòng đời như [C] nước cuốn. Chập chờn [Em] trắng đen không thể [G] nhìn thấy [D7] đáy. [Am]  Từ trong…