Hợp âm TÌNH CUỐI CHÂN MÂY   Tình yêu như [Em] lá thu tàn úa gió heo [B7] may Người yêu như [Em] cánh chim mờ [C] xóa cuối chân [G] mây [E7] Tình yêu dấu trong [Am] đời [D7]… người yêu dấu tuyệt [G] vời [C] Làm sao đến bên [B7] người người yêu [Em]......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files05/Tinh_cuoi_chan_may.swf” width=”690″ height=”840″]