Intro : [Em] | [Em] | [C] | [E] | [Em] | [Em] | [Em] [Am] | [D] | [G] | [C] | [F#m] | [B] | [Em] | [Em] Nếu trót yêu …xin đừng nói [B] gì Chỉ [Em] làm thêm xót xa [Em] thôi Vì [D] đời mình cách hai [G] phương......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Neu_trot_yeu-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]