KHÚC HÁT BỐN MÙA

Sáng tác Nguyễn Hải
Nhịp điệu Valse
Thể loại Thiếu nhi
Đã xem 1415
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1736

Sheet music

 

Hợp âm dạo: [F] | [Dm] | [Dm] | [Gm] | [Em] | [C] | [C]

[F] | [F] | [Dm] | [F] | [Bb] | [Gm] | [D#][C] | [F] | [F]

Hạt [F] nắng hạt [Dm] nắng cho [Am] mẹ ra [C] đồng
Hạt Mưa Hạt [Em] mưa cho [C7] cây lúa trổ [F] bông
Hạt nắng hạt [Dm] nắng trên [Bb] vai em đến [Gm] trường
Hạt mưa Hạt mưa cho [C] cây vườn thêm [F] xanh [F]
Khi trời đổ [D] nắng có [Gm] mưa về dịu [G] lại
[C] Khi trời đầy [D#] mưa có [C] nắng về sưởi [F] ấm.

Bốn [Bb] mùa có [D] nắng và có [Gm] mưa
Bốn [Am7] mùa cây [Cm] xanh và cây [F] lớn
[F/A] Bốn [Dm] mùa có nắng và có [Gm] mưa
[C] Bốn [Gm] mùa nhịp [C] đời mãi sinh [F] sôi [F]

[F] | [Dm] | [D7] | [G] | [G] | [G] | [C7] | [F] | [F]

[Dm] | [D#/G] | [Bb] | [Gm] | [D#] | [C] | [D#][C] | [F] | [F]

Hạt [F] nắng hạt [Dm] nắng cho [Am] mẹ ra [C] đồng
Hạt Mưa Hạt [Em] mưa cho [C7] cây lúa trổ [F] bông
Hạt nắng hạt [Dm] nắng trên [Bb] vai em đến [Gm] trường
Hạt mưa Hạt mưa cho [C] cây vườn thêm [F] xanh [F]
Khi trời đổ [D] nắng có [Gm] mưa về dịu [G] lại
[C] Khi trời đầy [D#] mưa có [C] nắng về sưởi [F] ấm.

Bốn [Bb] mùa có [D] nắng và có [Gm] mưa
Bốn [Am7] mùa cây [Cm] xanh và cây [F] lớn
[F/A] Bốn [Dm] mùa có nắng và có [Gm] mưa
[C] Bốn [Gm] mùa nhịp [C] đời mãi sinh [F] sôi

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *