Tài chính

Hợp âm những bài hát về ngành tài chính, kế toán, ngân hàng…

  • Hợp âm NGHỀ KẾ TOÁN TÔI YÊU   Hợp âm dạo: [G] | [G] | [A][A] | [D] | [G] [G] | [F#m7] | [F#m][Bm] | [B] | [Bm] (Capo I.) Nghề kế [Am] toán mênh mông biển [D] lớn Những con [A] thuyền mỏng manh giữa biển [F#m] khơi [D] Muốn trườn [G]......

    Ca sĩ thể hiện: Khuyết danh

  • Hợp âm BÀI CA NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM   Intro: [F] | [F] | [F][C] | [D#] | [C] | [Am] | [Dm]-[Bb] [C]-[F] | [C]-[Gm] | [Am7]-[Dm][Am7] | [D]-[Bb] Tự hào [Dm] thay chúng tôi những người kiên [Bb] cường Mang hết con [Gm] tim dựng xây non sông Việt [F] Nam......

    Ca sĩ thể hiện: Tốp ca