Dân ca Trung Bộ

Hợp âm Dân ca Trung Bộ bao gồm những bài hát như Hò Huế, Lý Huế, hát Sắc bùa…

  • Hợp âm BẠN ƠI LẮNG NGHE   [C] Hỡi bạn ơi cùng [F] nhau lắng nghe [C] Tiếng dòng suối ngoài xa thì thào [Em] Tiếng đàn cá vui đùa đáy cát [C] Tiếng làn sóng trôi xuôi ào ào Hỡi bạn ơi dừng [F] chân chút đi [C] Có nhìn thấy đàn chim câu......

    Ca sĩ thể hiện: Khuyết danh

  • Hợp âm CHIM BAY Hợp âm dạo: [G6] | [C] | [D] | [G] | [Em] | [C] | [D] | [D] | [G] Chim [G] bay lượn [d] bay khắp trời quê [G] nhà [Dsus4] Chim [G] bay lượn [D] bay khắp trời quê [G] nhà Chim líu lo líu lo rộn [Em] ràng hòa......

    Ca sĩ thể hiện: Khuyết danh

  • Hợp âm HÒ BA LÝ   Ba [D] lý tang [G] tình mà nghe Ta [Am7] hò ba lý tình [D] tang ba [Am7] lý tình [D] tang. Trèo [Am] lên trên rẫy khoai [D] lang. Ba lý tang [G] tình mà nghe, Ta [Am7] hò ba lý tình [D] tang ba [Am7] lý tình tang.......

    Ca sĩ thể hiện: Xuân Mai