Chưa chọn

  • CHỒNG XASáng tác: Võ Thiện Thanh

    Sheet nhạc

    Hợp âm dạo (Cẩm Ly): [Gbm] | [Gbm] | [B] | [B] | [Gb] | [Gb] | [Abm] | [Abm][Abm][Abm][B][B] | [Gb] | [Gb] | [Abm][Abm][Abm][Abm] Dậy đi [Abm] em đừng ngủ dây dưa Dậy ra [B] coi giàn mướp ra hoa Má [Ab] ơi lấy khăn cho…

    Chưa chọnBallad