Hợp âm dạo (Quang Lê): [E] | [B] | [Abm] | [Dbm] | [A] | [E/Ab] [Gbm] | [B] | [B] | [B] | [B] Con biết bây [Bsus4] giờ mẹ chờ tin [E] con [E][Abm7] Khi thấy mai [B] đào nở vàng bên [Dbm] nương [Dbm][A] Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ [Dbm7]......