Trên [D] đường gập ghềnh ngựa [G] phi nhanh nhanh nhanh nhanh. Trên [D] đường gập ghềnh ngựa [Am] phi nhanh nhanh nhanh nhanh. Vó [C] câu nhẹ [Am] tênh lắc [A7] lư nhịp [D] nhàng. Biển bạc rừng vàng đồng [G] xanh mở rộng bao [Am] la. Ta [D] phi khắp chốn thăm......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Tren_ngua_ta_phi_nhanh-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]