Hợp âm dạo (Elvis Phương – Em):  [Bsus4] | [Em] | [D] | [B] | [Em] | [F#m/C#][C] | [Em] Mất em [Em] rồi xa em [B] rồi Hoa đã tàn nhụy đã [Em] phai Chiều hôm [D] nay trời thanh [C] vắng Em đi [B] về, về [Em] với ai? [Em] Một người đi,......