Hợp âm dạo (Elvis Phương): [G] | [Bm] | [G] | [C][Cm] | [G] | [E] | [Am] Trả lại em [G] yêu, khung trời Đại Học Con đường Duy [C] Tân cây dài bóng [G] mát Buổi chiều khuôn [F] viên mây trời xanh [G] ngát Vết chân trên [Am] đường vẫn......