Warning: preg_match(): No ending delimiter '/' found in /home/hopampro.com/public_html/wp-content/themes/hopampro-1/functions-extra.php on line 311
Hợp âm dạo (Quang Dũng): [Gm] | [Gsus4] | [Gm] [Cm] | [Cm] | [Eb][Eb] | [D] | [Dsus4][Gm] [Gm] | [Cm] | [C][Eb] | [Cm] | [Gsus4][Gm] Ngày tháng nào đã [Cm] ra đi khi ta [F] còn ngồi lại [F] Cuộc [D] tình nào đã ra khơi ta còn [Gm] mãi nơi đây [Gm] Từng......