Trái đất thân [Dm] yêu lòng chúng em xiết bao tự hào, Một quả cầu đẹp [F] tươi lung linh giữa trời sao. Trái đất chính [D7] là nhà bao gắn bó thiết [Gm] tha Và bạn nhỏ gần [Am] xa đấy chính gia đình của [Dm] ta. Bong bính [D] bong hồi chuông......