Hợp âm dạo (Thái Châu): [B] | [B] | [E] | [E] | [B] | [B] | [E] | [E] | [Gb] | [E] | [B] Người về chiều [B] mai hay đêm nay [E][Ebm7] Người sắp [Absus4] đi hay đã [Ebm] đi rồi [Gb][Ebm] Muôn vì hành tinh rung [Dbm] rung Lung [Db] linh......