Intro (Dương Hồng Loan – Capo I.): [Am] | [C] | [Am] | [Am] | [F] | [D] | [Am] | [Am] [Dm] | [Am] | [C] | [Am] | [Em] | [Am] | [Dm]-[Am] Khi vừa lớn [C] lên, tôi [C/E] đã vội yêu [Am7]một người [Am7] Nên chưa hiểu đời, cuộc đời bạc......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Tam_su_doi_toi-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files07/Tam_su_doi_toi-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]