Hợp âm dạo (Lê Hiếu): [D] | [Esus4] | [Bm] | [A] | [G] | [Bm/F#][Em] | [Esus4] | [A][D] cho mưa tôi xin [Em] đưa em đến cuối [D] cuộc đời [Bm] Dù cho [F#] mây hay cho bão [G] tố có kéo qua [A] đây Dù có [G] gió, có......