Hợp âm dạo (Khánh Ly & Lệ Thu): [Csus4][Csus4][Csus4]  | [Csus4][Csus4][Csus4] [Csus4][Csus4][Csus4]  | [Dm][C][C][C] | [C] 1. Nắng có [Cm] hồng bằng đôi môi em Mưa có [Bbm] buồn bằng đôi mắt em Tóc [Gm] em từng sợi nhỏ Rớt [G] xuống đời làm sóng [Cm] lênh đênh. [F]......