Hợp âm dạo (Trường Vũ): [Cm] | [Fm] | [Gm] | [Cm] | [Fm]-[Bb] | [Eb]-[Ab][Fm7]-[Gm]-[Cm][Fm]-[Cm] Từ tiền tuyến [Cm] tôi về Thăm căn nhà ngoại [Ab] ô Thấy [Bb] lòng thương [Eb] vô bờ [Cm] Cũng con đường này [Fm] đây Cũng mái nhà này [G] đây Còn mang kỷ [Cm] niệm này. [Db/F]-[Cm]......