Hợp âm dạo (Khánh Ly): [C][F][F][Dsus4][C] | [D][G][G][C][F][C] [C][F][F][Dsus4][C] | [D][G][G][C][F][C] Màu nắng hay [C] là màu mắt em [C][C] Mùa thu mưa bay cho tay [F] mềm [Am][Dm] Chiều nghiêng nghiêng [G6] bóng nắng [C]......