Warning: preg_match(): No ending delimiter '/' found in /home/hopampro.com/public_html/wp-content/themes/hopampro-1/functions-extra.php on line 311
Hợp âm dạo (Lê Hiếu): [C] | [Am] | [F] | [Em] [A] | [Dm] | [Em7] | [C][D] | [G][C] [Am][F] | [Em] | [Am] | [D][C] | [Dm] Trời ươm [C] nắng cho mây [Am] hồng Mây qua [C] mau em nghiêng sầu Còn mưa [A] xuống như hôm......