Ngày [F] xuân nâng [Am] chén ta [D7] chúc nơi [Gm] nơi Mừng [C] anh nông [Bb] phu vui lúa thơm [Am] hơi Người [F] thương gia lợi tức, người [Gm] công nhân ấm [C] no [Dm] Thoát ly đời [Gm] gian lao nghèo [C] khó [C7] Á [A7] a [Dm] a [C] à,......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/ly_ruou_mung.swf” width=”690″ height=”840″]