Hợp âm dạo (Quỳnh Lan – Capo I.): [Dm] | [Dm][Dm] | [Dm] [G] | [G][C] | [E][A] | [A][Dm] | [Dm][G] | [E][Am] | [Am] Ta nhớ một [Am] sớm nao rừng đông im [Dm] lặng tiếng [Dm] Ngây ngất trong [G] gió bay [E] lời tình nghe......