Dương trần đã [A7] vang lên bài thánh [Dm] ca Mùa đông năm [Bb] ấy chúa sinh vì [F] ta Năm [Bb] ấy không xa bây [Dm] giờ Vào [Gm] một mùa giáng sinh [A] xưa Nửa [C7] đêm đi lể anh [F] đưa [A] Nay mùa giáng [A7] sinh đã về chúa [Dm]......