Intro: [G] | [Bm] | [Am] | [E] | [D][D][D][G][G] (Tango): Anh nghe lòng phơi [G] phới Anh nghe hồn đổi mới Trong tình ấm [D] Paris Anh lê mòn đôi gót Anh no tròn đôi [C] mắt Trong thương xá [D] Paris Hoa [G] muôn màu đua nở Hoa......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files07/Tinh_hong_Paris-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]