Intro: [B][B][Bsus4][Bm][B] (Ngọc Hiển ver.) Bóng [B] trăng trắng ngà có [G#m/D#] cây đa [D#m] to Có [F#] thằng cuội già ôm một mối [B] mơ [Bsus4] Lặng [B] im ta nói cuội [D#m] nghe Ở [E] cung trăng mãi làm [B] chi Bóng trăng trắng [G#m] ngà có [D#m] cây......