Xem thêm


Warning: preg_match(): No ending delimiter '/' found in /home/hopampro.com/public_html/wp-content/themes/hopampro-1/functions-extra.php on line 311
Hợp âm dạo (Giang Tử): [Cm] | [Bb] | [Cm] | [Cm] [Cm] | [Bb] | [Cm] | [Cm][Cm] | [Bb] | [Cm] | [Cm] [C] Một mai qua cơn [Gm] mê, [Cm] xa cuộc đời bềnh [Bb] bồng Anh lại về [Cm] bên em [Cm] , Ngày gió mưa không [Bb] còn Nên......