Người đi đi ngoài [Cm] phố, chiều nắng tắt bên [Fm] sông Người đi đi ngoài [Ab] phố, bóng dáng xưa mịt [Eb] mù Thành ghế đá chiều công [Bb] viên Ngày [Eb] xưa, ngày [G] xưa, ngày xưa đã hết [Cm] rồi… Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ [Fm] vơ Người......