Intro (Quang Lê): [G] | [C] | [G] | [D] | [F] | [Dm] [G] | [C] | [D] | [A] | [C] Tôi nhớ người em Vỹ [C] Dạ Gặp bên chợ Ðông [Em7] Ba Lần [Am] ghé miền Trung yêu [D] thương Theo chuyến [G] đò xuôi ngược dòng [C] Hương Nón [Am]......