Hợp âm dạo (Phương Thanh): [Abm] | [Abm] | [Dbm][Dbm] | [Gb] | [Gb] [Bsus4] | [B] | [Dbm][Gb] | [B] | [Ab][Dbm] [Bb][Abm/Eb][Eb][Eb][Eb] Đừng buồn anh [E] hỡi, khi [Gb] lỡ nói yêu em [Ebm] rồi [Abm] Bận lòng chi [E] nữa hỡi [Gb] anh, xin hãy......