Hợp âm dạo (Tuấn Ngọc, Capo I.): [C] | [G] | [F][C] | [C] | [C][F] | [F] | [Am][E] | [F] | [A][G]  Có những niềm riêng làm sao [C] nói hết [C] | [Dm] Như mây như [B] mưa như cát [F] biển khơi [F] | [G7] Có những niềm......