Đời là vạn ngày [Em] sầu biết tìm vui chốn [B] nào Ta quen nhau bao [C] lâu nhưng [B] tình đã có gì [Em] đâu Nhiều khi anh cũng muốn [G] biết bao [D] giờ sẽ có tình [G] yêu Cho lòng không thấy quạnh [Am] hiu khi đêm rừng buông xuống tịch......