Hợp âm dạo (Bằng Kiều): [Eb] | [Eb] | [Ab6] | [Ab6] | [Bb] | [Fm7] [Fm7] | [Fm] | [Eb] | [Cm7] | [Ab][Ab] [Bb] | [Bb] | [Cm]-[Eb] | [Ebsus4] | [Eb][Eb] 1. Một ngày [Eb] tình cờ [Eb] Trên đường [Cm] phố tôi có bàn [Fm] chân em [Fm][Eb] Mặt [Ab]......