Hợp âm dạo (Thiên Quang – Capo I.): [F] | [F] | [F][F] | [Am] | [F] [F#m] | [F] | [Am][D] | [Dm] | [Am][G] | [Em] | [G][F] | [Em]-[A][D]-[A] Gió về miền [Am] xuôi. Anh đưa em cuối nẻo đường [C] đời. Gió đầu [Dm] non gió [D] lộng đầu [Am] ghềnh. Đường em [G] đi đường nở......