Hợp âm dạo: [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Bb][Gm] | [F]  [Bb] | [Bb][F] | [Gm] | [F] | [Gm][Gm] | [G] [Gm] Ơ…tường [Bb] trắng..tường xanh.. ơ [Gm] tường vàng Em là [Bb] thợ quét vôi [Cm] Quét nên (ơ) tường [Bb] trắng, tường [F] xanh, tường [Gm] vàng Xanh......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Em_la_tho_quet_voi-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]