Hợp âm dạo (Tuấn Vũ & Phương Dung): [Eb] | [Gm] | [Bb]-[Cm][Eb]-[Fm][Gm] | [Cm][Fm][Bb]-[Eb] Ngày xửa ngày [Eb] xưa đôi ta chung [Fm/C] nón đôi [Cm] ta chung [Eb] đường. [Cm] Lên sáu lên [Gm] năm đôi ta cùng [C] sách đôi ta [Fm] cùng trường. [Bb] Đường [F] qua nhà [Eb]......