[G] Thú quá này, vui ghê! Bé cưỡi ngựa bằng que [D] tre. [G] Quất mấy roi, [D] nó cũng phi. [G] Quanh, vòng quanh, ngựa phi vòng quanh. Nhanh, thật nhanh, ngựa phi thật nhanh. [D] Băng qua [G] những cánh đồng [D] Và băng qua [G] những xóm làng… [G] Thú quá......