Mặt [F] trăng tròn nhô [Dm] lên Tỏa [Gm] sáng xanh khu [C] rừng Thỏ [Bb] mẹ và thỏ [Gm] con Nắm [C] tay cùng vui [F] múa Hươu, Nai, Sóc đến [Dm] xem Xin [C] mời vào nhảy [Bb] cùng La [Gm] la lá la lá [C] la Cùng múa hát dưới [F]......