Hợp âm dạo (Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà): [C] | [Csus4] | [C][C] | [F] | [G][Em] [A] | [Dm] | [G] | [C] | [Csus4][C] Đường xa cô [Gsus4] gái Gia Long [C] về đâu [C][C] Dừng chân cho [F] nhắn thăm cô [Em] vài câu [Am][Dm] Bao cô dưới......