Hợp âm dạo ( Huỳnh Nguyễn Công Bằng; Lê Sang; Dương Hồng Loan):  [C] | [F] | [G] | [G][Dm] | [G] | [G] | [C] Một [C] người [Am] đi với một [Em] người [C] Một người đi [Dm] với nụ cười [G] hắt hiu [A7] Hai [Dm] người vui biết [G] bao......